הדרכות והרצאות מוקלטות

אוקטובר 2021

יוני-יולי 2021

הקלטת מפגשי ‘יום סאנריידר’ – יוני 2021

אפריל 2021

מרץ 2021

פברואר 2021

ינואר 2021

דצמבר 2020

נובמבר 2020

אוקטובר 2020

ספטמבר 2020

אוגוסט 2020

יולי 2020

יוני 2020

מאי 2020

מרץ 2020