תעודות כשרות

תעודת כשרות 1 – 2021

 

 

תעודת כשרות 2 – 2021 

הארכת תוקף תעודת אישור כשרות 056571

תעודת כשרות – דצמבר 2020

תעודת כשרות – אפריל 2020

תעודת כשרות – אפריל 2020

תעודת כשרות – אפריל 2020