מדיניות החזרה

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו, הכל כמפורט להלן:

 1. ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם. החזרת מוצרים מעבר ל- 14 ימים מותנית באישור סאנריידר (להלן: “החברה“).
 2. הודעות ביטול ניתן למסור באמצעות “כפתור ביטול עסקה” בדף הבית באתר (בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הלקוח), בפניה בע”פ אל מחלקת שירות הלקוחות של סאנריידר, בפניה טלפונית: 08-9787101, בפקס: 08-9787117, במייל: info@sunrider.co.il או בדואר רשום לכתובת משרדנו: סאנריידר ישראל, רח’ מלאכה 13, אזור התעשיה הצפוני, לוד.
 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, החברה תזכה את המחזיר בסכום הרכישה של המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מביניהם. כמו כן, הצרכן לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו, ככל ששולמו. המוצר יוחזר על חשבון הלקוח למשרדי החברה.
 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול. כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לחברה על חשבונה.
 5. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלת ההזמנה לידיו.
 6. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי, באריזתו המקורית בולא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.
 7. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 8. הנחיה לבעלי עסק עצמאים בלבד: מענקים ששולמו לבעלי עסק עצמאים בהתבסס על הרכישה האמורה, ינוכו מסכום ההחזר הכספי. כמו כן, ההחזר יהיה בכפוף לניכוי מנפח המשמש בסיס לעמלה (CV) ומהניקוד הנדרש להסמכה (QV).
 9. כנגד החזרת המוצר כאמור לעיל, תינתן ללקוח אפשרות בחירה בין מוצר חלופי זהה או החזר כספי או זיכוי לחשבונו בחברה (בהתאם למחיר העסקה, בניכוי דמי ביטול). ההחזר הכספי יעשה באותו אופן שבו נעשה התשלום.
 10. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה רשאי לבטל את העסקה באתר בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת ההזמנה בפועל או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 11. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

לשאלות נוספות, אנא התקשרו לטלפון: 08-9787101 בשעות פעילות המשרד:
ימים א-ה 08:30-16:00 (לא כולל חג וערבי חג) או שלחו מייל: info@sunrider.co.il.

נשמח לסייע!