מדיניות משלוחים

 1. הלקוח או בעל העסק העצמאי (להלן: הלקוח) יהיה רשאי לבחור אחת מאפשרויות המשלוח הבאות (בכפוף לנהלי  חברת השליחויות ודואר ישראל):
  א. איסוף עצמי (ממשרדי סאנריידר ברח׳ המלאכה 13, לוד, בלבד);
  ב. דואר אקספרס (גוש דן בלבד);
  ג. דואר שליחים;
  ד. שירות משלוחים.
  משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: דמי משלוח). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחר או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח או יתרת הזכות (באם קיימת ללקוח) בסאנריידר ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.
 2. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ובעמוד של כל מוצר, טרם ביצוע ההזמנה, ויכול להשתנות מעת לעת.
 3. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה שנבחר באתר לאחר השלמת ההזמנה, אולם ניתן יהיה לפנות לשירות הלקוחות, לפי הפרטים שלהלן, בבקשה לשנות את אופן האספקה ובתנאי שההזמנה טרם נשלחה.
  טלפון שירות לקוחות: 08-9787101 בשעות פעילות החברה: בימים א-ה בין השעות 08:30-16:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני: info@sunrider.com.
 4. סאנריידר מתחייבת לספק את ההזמנה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי.
 5. זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו עד 7 ימי עסקים, תלוי באזור המגורים.
 6. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: חברת השילוח), לפי בחירת סאנריידר ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת ישתנה מעת לעת.
 7. סאנריידר לא תהיה אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה או בידיעתה ולא יכלה למנעם ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות סאנרידר לאספקת המוצר.
 8. חברת השילוח תספק את ההזמנה. נציג חברת השילוח יצור קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון/מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.
  במידה והלקוח לא יהיה בכתובת המשלוח ביום אספקת ההזמנה, יעשו מספר ניסיונות לצורך תיאום מסירת ההזמנה.
  במידה והלקוח לא יהיה זמין, נציג סאנריידר יצור איתו קשר טלפוני/הלקוח יוכל לאסוף את הזמנתו ממשרדי סאנריידר בלוד. מובהר, למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר דמי המשלוח ששולמו על ידו.
  מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי סאנריידר ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.
 9. סאנריידר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר הלקוח וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, נזקי טבע, מלחמה, מבצעים וכיוצ”ב; במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לסאנריידר מראש, תנקוט סאנריידר במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
 10. סאנריידר תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. אולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של סאנריידר ו/או חברת השליחויות. רשימת ישובים אליהם מגיעה חברת השליחויות
  מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו׳, ש׳, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר.
 11. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. (אלא אם יצויין אחרת, ועל פי שיקול דעת סאנריידר).