מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות

כללי

 1. מדיניות זו חלה על שימושך באתר אינטרנט זה ושאר אתרי חברת סאנריידר ומי מטעמה (להלן: “החברה“), ללא קשר לאופן הגישה או השימוש שלך בהם.
 2. החברה שומרת על פרטיות המשתמשים באתרים. החברה מכירה בכך שכאשר אתם בוחרים לספק לנו מידע על עצמכם, הינכם סומכים עלינו שננהג בו באופן אחראי. לפיכך, קבעה החברה מדיניות הגנת הפרטיות שמטרתה להגן על הפרטים האישיים שלכם. מטרת קביעת מדיניות זו הנה לסקור, בין היתר, אתֻ האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמש בעת הגלישה והשימוש באתר וכן אתהאופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.
 3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש באתר זה ובשאר אתרי חברת סאנריידר, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש, שכן מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך התקנון ותנאי השימוש.
 4. מדיניות זו חלה על כלל השימושים באתר, לרבות: שימוש באתר, באמצעות המחשב, מכשיר נייד או כל מכשיר אחר, התחברות לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר, שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות מסרונים (SMS), צ’ט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.
 5. אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתר, אולם אם אינך מסכים להם, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.
 6. האתר מיועד לבני 18 שנים לפחות. השימוש באתר מעיד כי הנך כשיר מבחינה חוקית להתחייב לתנאי השימוש ומדיניות זו.
 7. לתשומת לבך, בעת רישומך באתר, תיכלל במאגר המידע של החברה. לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, במידה ולא תספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות האתרים, אשר דורשים ביצוע של הליך רישום. הנך מאשר ומסכים בזאת כי תספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.
  תוכל לבטל את הסכמתך להיכלל במאגר המידע בכל עת, לפי פרטי ההתקשרות בסעיף 10 להלן.
 8. במעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע לגבי מוצרים ושירותים של סאנריידר, תכניות שיווק, ותכנים נוספים המתייחסים לעסק, מבצעים, כנסים, הרצאות וכיוצ”ב, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע כזה, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני/מסרון שיקבל מהחברה.
 9. החברה מבהירה כי מדיניות הגנת הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה ו/או בהתאם לשינויי חקיקה בתחום. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. הנך מאשר ומסכים כי האחריות להתעדכן חלה עליך המשתמש באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר שינויים אלה, מהווה הסכמה וקבלה לשינויים אלה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתר.
 10. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת סאנריידר יורופ אינק (ישראל), ח.פ. 560011678, מרחוב המלאכה 13, לוד (להלן: “החברה“) ו/או “סאנריידר“). ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון:
  08-9787101 או 1-800-224474 בימים א-ה בין השעות 08:30-16:00. כמו כן, ניתן לפנות בדואר
  אלקטרוני בכתובת info@sunrider.co.il.
 11. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ומדיניות זו תחול על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
 12. רישום.
  12.1 כדי לבצע רכישה באתר, עליך להירשם. במסגרת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא ולעדכן פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, דרכי התקשרות, אופן העברת תשלומים וכו’. חלק מהפרטים יסומנו כ”שדות חובה” שבלא מסירת נתונים אלו, לא ניתן יהיה לבצע את הרישום.
  12.2 באשר לשם המשתמש והסיסמא – החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה להחליף את הסיסמא מעת לעת.
  12.3 המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם סאנריידר (להלן: “הנתונים“), ישמר במאגר המידע הרשום של החברה, אשר בין מטרותיו קשר עם הלקוח, מחקר,מתן שירות לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, חישוב רווחים, מענקים והסמכות, אישור, עיבודושליחת הזמנות, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות. כאמור בסעיף 7 שלעיל, ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשי ובהסכמתך.12.4
  המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
 13. מידע הנאסף על ידי החברה: 13.1 בעת רישומך לאתר, תידרש למסור מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכו’.13.2 אם תתבצע הזמנה או רכישת מוצרים באתר, פרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידך ואמצעי התשלום בו השתמשת, יישמרו בידי החברה (למעט פרטי כרטיס האשראי), לרבות הזמנות של מוצרים העלולים לחשוף מידע בריאותי או מידע רגיש אודותיך.13.3 התקשרות באמצעות הטלפון, דוא”ל או באופן אחר, ייתכן ויתקבלו פרטים נוספים שיש בהם כדי לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, צ’אטים עם נציגים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציג שירות הלקוחות של החברה.

  13.4 עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין לעיל, אינך חייב על פי חוק הפרטיות למסור את הפרטים, אולם אי מסירת פרטים ו/או מסירת פרטים שגויים, עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר, לפגוע באיכות השירות שינתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, לפי הפרטים שבסעיף 10 לעיל.

 14. מידע הנאסף באופן אוטומטי: אנו רשאים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם שיפור תפקוד האתר והשימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.
 15. השימוש במידע
  השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידי החברה, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים מותאמים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לספק שרות לקוחות ושירותים נוספים;
 • כדי לאשר, לעבד ולשלוח את הזמנותיכם;
 • כדי לחשב רווחים, מענקים והסמכות;
 • כדי לספק הדרכות ומידע על מוצרים, הרצאות ושירותים חדשים;
 • כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך באתר באמצעות הצגת תכנים ושירותים באתרים המותאמים לך באופן אישי, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית, כגון מבצעים, קופונים ומסרים;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, מבצעים, מוצרים, הרצאות, תכנים והצעות שעשויים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודותיך.
  למען הסר ספק, מידע כזה ישלח אליך בדוא”ל, במסרונים (SMS) ובמדיות השונות, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית, רק אם נתת הסכמה לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך באמצעות שליחת הודעה לכתובת info@sunrider.co.il, ו/או על ידי הקשה על הקישור “הסר מרשימת התפוצה” המופיע בכל הודעת דוא”ל כאמור, ו/או על ידי שליחת הודעה באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או על ידי ביצוע כל הוראה שהחברה עשויה לכלול בהודעה שנשלחה אליך, ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב- 1982;
 • לצרכי שירות לקוחות, לרבות מענה למשובים ולתלונות, וליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים;
 • לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש באתר;
 • לשם תחזוקת האתר, תפעול ופיתוח תקין של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או התקנון ותנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 1. מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים:
  החברה מתחייבת לשמור על מאגר המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), ולא תעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
 • על פי דין;
 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 • על מנת לספק לך את השירותים באתר ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך באתר, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצרכים עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו”ל), ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי חיוב וגביית תשלומים בגין רכישותיך באתר, ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, חשבוניות וקבלות ועוד;
 • במקרה שתפר את התקנון ותנאי השימוש באתר ו/או את תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או את תנאי המדריך העסקי;
 • במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות להוראות תנאי השימוש, מדיניות הגנת פרטיות זו, המדריך העסקי (רלוונטי לבעלי עסק עצמאים בלבד), לרבות הוראות כל דין;
 • במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
 • אם החברה תקבל צו שיפוט המורה לה למסור את פרטייך או מידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה (לרבות חברות קשורות) ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמסירת המידע, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של החברה ו/או מי מטעמה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות הקשורות, לצורך חישוב רווחים, מענקים והסמכות.
 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
 • החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותו ו/או זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו;
 • בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו באתר במסגרת פעילות משותפת של החברה והצד השלישי כפי שמוצג באתר טרם רכישת אותו מוצר או שירות, החברה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
  1. קבצי Cookie:
   קבציCookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.

החברה משתמשת בקבצי Cookie וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה- IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.

חלק מה- Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרים נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה- Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול וה- Cookies ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. ה- Cookies יכולים לשמש את החברה גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

המידע ב- Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, תוכל למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה- Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך.

אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבציCookies , השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת קבציCookies או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, וכן לצורך התאמת שימושיך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.

iהאתר עשוי לעשות שימוש אף ב-Cookies צד ג’ – למשלCookies של חברתGoogle כגון אלו המוטמעים תוך שימוש ב- Google Analytics – העוזרים לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על

Cookies אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –

http://www.google.com/intly/en/policies/technologies/ads/ במדיניות ה- Cookies של פייסבוק
בכתובת – http://www.facebook.com/policies/cookies/.

 1. אבטחת מידע: החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
  החברה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 2. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 3. החברה מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש שלך, ולצאת מהחשבון שלך לאחר תום השימוש באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או לכל שימוש לרעה במידע אודותיך הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמא בסודיות, או מכך שלא עדכנת את סיסמאותיך לעיתים תכופות.
 4. אם קיים חשש שמספר כרטיס האשראי, שם המשמש ו/או הסיסמא שלך אבד, נגנב, או שנעשה בהם שימוש ללא הסכמתך, יש להודיע לחברה באופן מיידי.
 5. בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא יהיה בשליטת החברה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים.
 1. שמירת נתונים: החברה רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין החל על מנת ליישב סכסוכים, לפתור בעיות, לסייע בכל חקירה, לעמוד בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע אודות עסקאות/תשלומים, לאכוף את תנאי השירות ולנקוט בפעולות אחרות המותרות לפי חוק.
 1. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים:
  החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו’. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 1. זכות עיון במידע: על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה (לפי הפרטים שבסעיף 10 לעיל) בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 1. שינויים:
  החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הזו. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון יצויין בתחתית עמוד מדיניות הגנת הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.

 

יולי 2019